Raport z kontroli przeprowadzonej w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2010 roku

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików