Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego nr rejestracyjny PL0343, pt.: "Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski" przeprowadzonej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2011-12-28
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:04)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików