Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego nr rejestracyjny PL0260 pt. "Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych" przeprowadzonej w Politechnice Częstochowskiej

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2012-02-22
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2013-05-01 20:23:28)
Modyfikacja:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2013-05-08 10:33:24)
Modyfikacja:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2013-05-08 10:46:16)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików