Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego nr PL0270 pt.: "Zakażenie prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii", zgłoszonego w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu "Badania Naukowe", przeprowadzonej w Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików