Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na projekt badawczy PL0271 pt.: " Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych" realizowany w Uniwersytecie Gdańskim w Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska w Gdańsku

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików