Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie pt: "Zaawansowana platforma sieciowa jako brama do poprawy jakości życia" realizowanym w ramach 6. PR - Priorytet 2 w Politechnice Gdańskiej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików