Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie pt.: "Wykorzystanie opisów semantycznych dla zarządzania procesami wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami" realizowanym w ramach 6. PR - Priorytet 2 (IST), akronim: SUPER, kontrakt: 026850


Pliki do pobrania