Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego decyzjami nr: E023/PO1/2008/0 z 16.06.2008 r., E023/P01/2008/02/1 z 9.03.2011 r. na dofinansowanie wykonania projektu badawczego nr PL 0266 pn.: „Odległe powikłania wcześniactwa: od eksperymentu do zapobiegania”, realizowanego w ramach priorytetu „Badania Naukowe” Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy nr E023/P01/2008/02 oraz aneksu nr 1 do ww. umowy

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
root root
Data wytworzenia informacji:
2013-05-27
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:31)
Modyfikacja:
root root (2013-05-27 15:21:25)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików