Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowanej z budżetu państwa w 2010 r., przeprowadzonej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2011-10-21
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:22:36)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików