Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej na dofinansowanie w 2010 r. kosztów eksploatacji statku naukowo-badawczego IMOR i motorówki hydrograficznej IMOROS-2 w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac w Instytucie Morskim w Gdańsku

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików