Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w 2010 roku kosztów realizacji inwestycji pn.: "Remont pomieszczeń laboratoryjno-naukowych i warsztatowych w niskiej części gmachu Wydziału oraz budowa audytorium multimedialnego w gmachu Wydziału - Warszawa, ul. Narbutta 84", przeprowadzonej w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych


Pliki do pobrania