Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przyznanych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Transmisyjny mikroskop elektronowy z przystawką Cryo", decyzją nr 379/FNiTP/80/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku przeprowadzonej w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików