Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie w 2009 roku kosztów realizacji inwestycji pn.: "Zakup aparatury do pomiaru emisji cząstek stałych w czasie rzeczywistej eksploatacji pojazdów" przeprowadzonej w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu w Poznaniu

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików