Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2010 roku oraz wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja bazy aparaturowej Ośrodka Przetwarzania Informacji i zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania do obsługi uczonych w kraju i za granicą" przeprowadzonej w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2012-01-16
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:13)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików