Raport z kontroli Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji przedmiotowej do podręczników akademickich udzielonych z budżetu państwa w latach 2006-2010


Pliki do pobrania