Raport z kontroli Politechniki Warszawskiej w zakresie realizacji inwestycji budowlanej ujętej w spisie zadań inwestycyjnych szkół wyższych pod numerem 109 pn.: "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagań przepisów ppoż."

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików