Raport z kontroli Narodowego Centrum Nauki w zakresie oceny: - sytuacji ekonomiczno - finansowej Narodowego Centrum Nauki; - prawidłowości działalności i realizacji zadań przez Narodowe Centrum Nauki; - zgodności działań Narodowego Centrum Nauki z przepisami prawa


Pliki do pobrania