Rachunki bankowe MNiSW


Do obsługi, środków budżetowych są prowadzone w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie następujące rachunki bankowe:

W zakresie części 28 Nauka:
50 1010 1010 0032 5822 3100 0000 – rachunek dochodów
03 1010 1010 0032 5822 3000 0000 – rachunek wydatków

W zakresie części 38 Szkolnictwo wyższe:
76 1010 1010 0030 9822 3100 0000 – rachunek dochodów
29 1010 1010 0030 9822 3000 0000 – rachunek wydatków

Na rachunek bieżący dochodów w odpowiedniej części budżetowej przyjmowane są:

Na rachunek bieżący wydatków w odpowiedniej części budżetowej przyjmowane są:

Do obsługi umów zawieranych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Ministerstwo utworzyło oddzielny rachunek bankowy do wpłat wadium:

39 1010 1010 0032 5813 9120 0000