Publiczna prezentacja założeń projektu Zintegrowany system usług dla nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa