Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku

Dokument został 15 kwietnia 2008 r. przesłany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Pliki do pobrania