Skład grup wspólnej oceny (GWO)

Na podstawie § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191) ogłasza się skład grup wspólnej oceny (GWO) po rozpatrzeniu przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wniosków zespołów ewaluacji o zmianę przyporządkowania jednostek naukowych do poszczególnych GWO.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Anna Jadaś
Data wytworzenia informacji:
2013-08-07
Data udostępnienia w BIP:
2013-05-17
Data ostatniej aktualizacji:
2013-05-17
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-29 14:07:35)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-29 14:08:53)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2013-08-07 11:55:35)
Utworzenie:
(2013-08-07 11:59:14)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików