Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu "Diamentowy Grant" ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików