Konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2017”


Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert „Edukacja globalna 2017”, mający na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego i odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017". Oferty mogą składać, między innymi, szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Ogłoszenie o konkursie „Edukacja globalna 2017” 

https://polskapomoc.gov.pl/Ogloszenie,o,wszczeciu,postepowania,dotacyjnego,2634.html