Praca w ministerstwie

Jeśli interesujesz się sprawami nauki i szkolnictwa wyższego i chciałbyś pracować w sektorze publicznym, to zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Poniżej znajdują się informacje, które ułatwią Ci aplikowanie do MNiSW i podjęcie decyzji czy składać swoją ofertę.

Zachęcamy do aplikowania!

Co czeka Cię w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

FinanseRozwój zawodowy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • nagrody okresowe
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatek stażowy
 • dofinansowanie do kursów językowych
 • indywidualne programy rozwoju zawodowego
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Wypoczynek, sport, zdrowiePrzyjazne warunki pracy
 • dofinansowanie wypoczynku
 • karty sportowe
 • dodatkowa opieka medyczna i ubezpieczenia na życie
 • półgodzinna przerwa w pracy
 • praca w centrum Warszawy, dogodny dojazd
 • program adaptacyjny
 • wsparcie ze strony profesjonalistów
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • work & life balance

Jak aplikować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Ogłoszenia o naborze są publikowane na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ oraz stronie BIP Ministerstwa http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-o-naborze-kandydatow.

Po wybraniu ogłoszenia, które Cię interesuje:

 • sprawdź, czy spełniasz wymagania na dane stanowisko,
 • przygotuj wymagane dokumenty i oświadczenia.

Ofertę prześlij (lub złóż) pod adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biuro Dyrektora Generalnego
Wspólna 1/3
00-529
Warszawa
(koniecznie z dopiskiem wskazanym w ogłoszeniu)

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Pamiętaj, że są to jedyne przyjęte w MNiSW formy składania oferty.Jak wygląda rekrutacja krok po kroku:

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania (niezbędne  i dodatkowe) wskazane w treści ogłoszenia.

1.  Weryfikacja formalna

Pierwszym etapem każdego naboru jest weryfikacja ofert pod względem formalnym.

Kandydaci, których aplikacje spełniają wymagania formalne, kwalifikowani są do udziału w kolejnym etapie naboru.

2. Etap dodatkowy

Komisja rekrutacyjna może przeprowadzić test wiedzy, test językowy, test umiejętności, test psychologiczny, może sprawdzić przygotowanie kandydata poprzez techniki symulacyjne, w szczególności próbki pracy, prezentację oraz studium przypadku.

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Obligatoryjnym, końcowym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące naborów można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 52 92 735 lub (22) 50 17 168.


Ważne informacje!

 • Sprawdź, czy w aplikacji załączyłeś wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań formalnych. Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
 • Korzystaj z przygotowanych formularzy oświadczeń: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
 • Podaj swój poziom znajomości języka wg skali przyjętej przez Radę Europy (np. B1 albo B2), jeżeli jest on wymagany w ogłoszeniu. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia lub certyfikatu.
 • Jeśli posiadasz oświadczenie o niepełnosprawności i chcesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdziesz się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów załącz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (już na etapie aplikowania na wolne stanowisko pracy).
 • Złóż ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Dokładnie przeanalizuj swoje doświadczenie zawodowe/staż pracy, ponieważ w celu potwierdzenia treści złożonego oświadczenia możesz zostać poproszony o dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających jednoznacznie pełen wymagany okres zatrudnienia, wymagany obszar i rodzaj wykonywanych zadań (np. kopii świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopii innych zaświadczeń).
 • Jeżeli chcesz złożyć ofertę elektronicznie skorzystaj z ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie są konieczne. Jednak są one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych, które zwiększają Twoje szanse.
 • Najczęściej kontaktujemy się z kandydatami poprzez e-mail. Sprawdzaj swoją pocztę, w tym sprawdzaj SPAM (zdarza się że korespondencja trafia do SPAMU).

Najczęściej popełniane błędy:

 • Brak obowiązujących, zgodnych ze wzorem oświadczeń, w tym brak podpisu pod oświadczeniami lub błędy w treści oświadczeń. Informacje w oświadczeniach budzące wątpliwości/niezgodne z treścią ogłoszenia o naborze.
 • Brak zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej pozwalającej na otrzymanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji (jeśli jest wymagana).
 • Brak precyzyjnej (zgodnej ze wskazaną w ogłoszeniu o naborze, czyli np. B1 albo np. B2) informacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego (jeśli jest wymagana).
 • Brak kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Brak tłumaczeń dokumentów złożonych w języku obcym, szczególnie dotyczących doświadczenia zawodowego.
 • Brak kopii dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych, posiadanych uprawnień (jeśli są wymagane).
 • Aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.
 • Aplikacje składane w sposób niezgodny z formą wskazaną w ogłoszeniu.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Joanna Borkowska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-07-28
Data udostępnienia w BIP:
2020-01-03
Data ostatniej aktualizacji:
2020-05-27
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-03 16:39:36)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-03 16:48:12)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-03 17:13:11)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-07 10:09:25)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-05-27 13:47:01)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-05-27 13:47:58)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-07-28 13:14:54)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-07-28 13:21:41)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-07-28 13:24:48)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-07-28 14:21:28)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików