Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

W związku z wymogiem, o którym mowa w ust. 3 komunikatu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało tłumaczenie na język angielski wzoru wniosku o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Tłumaczenie wniosku jest dostępne poniżej.

Informacji w sprawie otwartego naboru wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej udziela pracownik Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marta Tarnogrodzka (tel.: 22 52 92 312, email: marta.tarnogrodzka@nauka.gov.pl).

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików