Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Informacji w sprawie okresowego przeglądu przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej udziela pracownik Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marta Tarnogrodzka (tel.: 22 52 92 312, email: marta.tarnogrodzka@nauka.gov.pl).

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików