Otwarcie trzeciego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

25 czerwca 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 3. konkursu na wspólne projekty w obszarach:

  1. ICT - Information and Communication Technologies
  2. Energy
  3. Health
  4. Food

NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Kwota dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 7 września 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików