Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources

19 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej.

Nabór wniosków wstępnych trwa do 24 kwietnia, wnioski pełne przyjmowane są do 18 września 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików