Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production

17 stycznia 2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 r., data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików