Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie Eurostars-2

18 stycznia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Nabór wniosków trwa do 1 marca 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików