Otwarcie naboru wniosków w 10-tym konkursie Eurostars-2

28 czerwca został otwarty nabór wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR) - bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Wnioski można składać do 13 września 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików