Otwarcie naboru listów intencyjnych (Expression of Interest) w konkursie Joint Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)”

28 lutego 2017 r. otwarto nabór listów intencyjnych (Expression of Interest) w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-HDHL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego.

Nabór wniosków w konkursie trwa do 31 marca 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików