Ósmy konkurs w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza ósmy konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Nabór wniosków trwa od 16 stycznia do 17 marca 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików