Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2015 r. pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

Dnia 18 sierpnia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu złożono 15 ofert, na łączną kwotę
3 909 308 zł. Spośród złożonych ofert Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego wybrał 8 propozycji kierując się chęcią wsparcia jak największej liczby podmiotów w celu stymulowania zaangażowania w sprawy sportu akademickiego wielu różnorakich  organizacji. Łączna kwota dotacji przeznaczonej na realizację przedłożonych ofert wyniesie 1 495 641 zł.

Mając również na względzie powyższe cele, Minister zdecydował o zmniejszeniu wnioskowanych kwot dotacji o 35 %. Zmniejszenia wnioskowanych kwot dokonano po weryfikacji przedstawionego kosztorysu, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń kwoty o jaką mogli ubiegać się oferenci w ramach konkursu.

Szczegółowe wyniki przedstawia ranking stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Agnieszka Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
2015-08-19
Data udostępnienia w BIP:
2015-08-19
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Agnieszka Jędrzejczyk (2015-08-19 15:27:04)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików