„Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego"