Ogłoszenie o wprowadzaniu danych do ogólnopolskiego wykazu studentów

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (Dz. U. Nr 204, poz. 1201), uprzejmie informujemy, że dane o studentach, o których mowa w § 2, uczelnie przekazują w formie elektronicznej na adres http://polon.nauka.gov.pl/, w terminach określonych w rozporządzeniu.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 34a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym – POL-on, w którym uczelnie zamieszczają dane sprawozdawcze, m.in. sprawozdania z rekrutacji na studia (formularz statystyczny EN-1).

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-04-11
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:22:32)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-06 13:47:59)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-11 10:20:16)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-11 10:23:37)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików