Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej