Ogłoszenie o naborze ofert w celu realizacji zlecenia zadania: „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW”

Oferentów spełniających wymagania podane w ogłoszeniu zapraszamy w dniu 29 kwietnia 2019 r. do siedziby MNiSW na ul. Hożej 20 w Warszawie do sali nr 150 na godz. 13.30 celem spotkania, podczas którego będzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące warunków świadczenia usługi.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików