Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" - GameINN

3 kwietnia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „GameINN” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Wnioski w konkursie można składać od 5 maja do 6 lipca 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików