Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności+

Ostateczne kwoty dofinansowania zostaną uzgodnione w drodze negocjacji z wnioskodawcami.

Wnioskodawcy otrzymają informację za pomocą poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Grzegorz Wąs
Informacje wprowadził do bip:
Marta Michalska
Data wytworzenia informacji:
2019-02-13
Data udostępnienia w BIP:
2016-12-23
Data ostatniej aktualizacji:
2016-12-23
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-12-23 11:10:32)
Utworzenie:
Marta Michalska (2019-02-13 18:54:17)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików