Ogłoszenie konkursu nr 5 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r. dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

1 sierpnia 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wnioski można składać w terminie 3 września – 30 listopada 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików