Ogłoszenie konkursu 3/1.1.1/2018_Seal of Excellence

22 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-08-21
Data udostępnienia w BIP:
2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji:
2018-02-23
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-02-23 08:13:22)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-08-21 09:05:47)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików