Ogłoszenie konkursu 3/1.1.1/2018_Seal of Excellence

22 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików