Ogłoszenie konkursu 1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne

16 kwietnia 2018 r. ogłoszony został konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski mozna składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików