Ogłoszenie konkursu 1/4.1.2/2018_ RANB w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR

15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików