Ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych

11 marca 2020 r.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Zdrowia i Turystyki w Pucku w likwidacji z siedzibą w Pucku, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji 239. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Paulina Danecka
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Data udostępnienia w BIP:
2020-03-11
Data ostatniej aktualizacji:
2020-03-11
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-11 08:30:13)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-11 08:37:41)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików