Ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych

30 lipca 2020 r.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych OLYMPUS Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji 61. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.29 lipca 2020 r.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji w Krakowie z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji 264. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Błażej Kwiatek
Informacje wprowadził do bip:
Agata Siekierska
Data wytworzenia informacji:
2020-07-30
Data udostępnienia w BIP:
2020-07-30
Data ostatniej aktualizacji:
2020-07-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-11 08:30:13)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-11 08:37:41)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-07-29 14:46:02)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:14:06)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:23:18)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:26:54)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:31:08)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików