Ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w likwidacji z siedzibą w Łodzi, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji: 56. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Paulina Danecka
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-08-05
Data udostępnienia w BIP:
2019-08-05
Data ostatniej aktualizacji:
2019-08-05
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-08-05 12:06:26)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-08-05 12:09:23)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików