Informacja o naborze kandydatów na stanowisko eksperta ds. obsługi administracyjnej projektu pozakonkursowego POIR, Zespół do spraw Projektów z zakresu Innowacji i Cyfryzacji, Departament Innowacji i Rozwoju

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików