Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw podziału dotacji podmiotowych dla uczelni niepublicznych w Wydziale Finansowania Szkolnictwa Wyższego i Nauki Departamentu Budżetu i Finansów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików