Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko głównego specjalisty do spraw obsługi administracyjnej projektu pozakonkursowego POIR, Zespół do spraw Projektów z zakresu Innowacji i Cyfryzacji Departament Innowacji i Rozwoju

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików