Zawiadomienie o wyborze dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Macieja Zalewskiego na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2018 roku powołał prof. Macieja Zalewskiego na dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 listopada 2022 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-11-30
Data udostępnienia w BIP:
2018-11-30
Data ostatniej aktualizacji:
2018-11-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-30 13:55:26)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików