Nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie do składania wniosków o przyznanie grantu na wsparcie procesu konsolidacji, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików