Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, adiunkt, chemia lub dyscypliny pokrewne. ogłoszenie ważne do 11 lutego 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Dominika Luksic
Data wytworzenia informacji:
2019-01-11
Data udostępnienia w BIP:
2019-01-11
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-11
Utworzenie:
Dominika Luksic (2019-01-11 16:48:00)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików